Европейският пазарен регулатор озаптява късите продажби

Удължава се срокът на действие на изискването притежателите на нетни къси позиции за уведомяват националните регулатори, ако позицията е над 0,1% от капитала на емитента